Psihijatar, psihoterapeut i psiholog: razlike i sličnosti